เนื้อวัว

Japanese  Beef

เสน่ห์ของเนื้อวากิว(วิดีโอ/แผ่นพับ)

วิดีโอ

Japanese Wagyu Beef(3min)(เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Japanese Wagyu Beef(16min)(เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

แผ่นพับ

Ebookแนะนำการเลี้ยงวากิวและการจัดการเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจ

แผ่นพับ