เนื้อวัว

Japanese  Beef

สูตรอาหารเนื้อวากิวแต่ละส่วน (50)
(เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)


img02

Sirloin

Chuck

Rib

Flank

Rump

Inside round

Bottom round

Ground