All Japan

Mục tiêu hoạt động

Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong nước thông qua việc xúc tiến các hoạt động kinh doanh cần thiết để xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong nước, thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong nước, v.v…

Tổng quan hoạt động (các hạng mục), cơ cấu, số lượng thành viên

Nội dung hoạt động

  1. Xem xét chiến lược thống nhất về xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, tiến hành xúc tiến xuất khẩu
  2. Thu thập,cung cấp thông tin xuất khẩu cho những đơn vị có liên quan đến xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi
  3. Các hoạt động khác tại nước ngoài nhằm thúc đẩy xuất khẩu

Tổng quan

Địa chỉ   Văn phòng Hiệp hội thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi Nhật Bản (nằm trong Hội chăn nuôi Trung ương) 101-0021, Tokyo, Chiyoda-ku, Soto-Kanda 2-16-2 tòa nhà DIC số 2 tầng 9
phone +81-3-5577-5004
fax +81-3-5289-0890
Các ban, tiểu ban trực thuộc Hiệp hội
  • Ban xuất khẩu thịt bò (Văn phòng: Hộ chăn nuôi Trung ương)
  • Ban xuất khẩu thịt lợn (Văn phòng: Hiệp hội chăn nuôi lợn Nhật Bản)
  • Ban xuất khẩu thịt gà (Văn phòng: Hiệp hội gà thực phẩm Nhật Bản)
  • Ban xuất khẩu trứng gà (Văn phòng: Hiệp hội chăn nuôi gà Nhật Bản)
  • Ban xuất khẩu sữa bò và sản phẩm bơ sữa (Văn phòng: Hiệp hội ngành sữa Nhật Bản)

Thành viên

Thành viên là những người có liên quan đến sản xuất, lưu thông và xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi nội địa.

Sơ đồ cơ cấu

Hiệp hội thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi Nhật Bản   Sơ đồ cơ cấu (Chức năng tháp kiểm soát hoạt động thúc đẩy xuất khẩu)