Chicken

Thịt gà

Về Thịt gà

The feature:Japanese Chicken
Universal Japan Chicken Mark

Về Thịt gà

Chicken

Đặc trưng của thịt gà

Chicken

Giới thiệu về nhãn hiệu thống nhất của thịt gà