เนื้อวัว

Japanese  Beef

แนะนำการหั่นเนื้อ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

Japanese Wagyu Beef – A Visual Guide to Efficient Cutting – (3min)

แผ่นพับ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Ebookแนะนำการเลี้ยงวากิวและการจัดการเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจ

แผ่นพับ