Trứng gà

Japanese  Egg

Trứng gà Nhật Bản Video

TAMAGO = Japan Egg

Ở Nhật Bản thời hạn sử dụng của trứng gà là thời hạn có thể ăn trứng sống, đây là điều mà không nước nào khác trên thế giới làm được.
Để giới thiệu ra thế giới loại thực phẩm “trứng gà Nhật Bản” tuyệt vời này chúng tôi xin giới thiệu video về sản xuất trứng gà tại Nhật Bản được quản lý chặt chẽ như thế nào, được lưu thông dưới dạng thực phẩm an toàn an tâm ra sao đồng thời giới thiệu từ khâu sản xuất trứng gà Nhật Bản được lưu ý đến vấn đề quản lý vệ sinh đến khâu xử lý và một số ví dụ về đồ ăn sử dụng trứng gà.

TAMAGO = Japan Egg 中文(Chỉ có bản tiếng Quảng Đông) 5phút

TAMAGO = Japan Egg 中文(Chỉ có bản tiếng Quảng Đông) 20phút