ไข่ไก่

Japanese  Egg

ไข่ญี่ปุ่น วิดีโอ

TAMAGO = ไข่ JAPAN

ที่ญี่ปุ่นนั้น ไข่จะมีวันหมดอายุที่สามารถทานไข่ดิบๆได้ นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกเหมือน
ในการบอกให้ลูกรับรู้ถืง”ไข่ของญี่ปุ่น”ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นควบคุมจัดการการผลิตไข่ไก่อย่างเคร่งเคร็ดและกระจายสินค้าในฐานะที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยได้อย่างไร ในวิดีโอนี้จะขอแนะนำตั้งแต่การผลิตไข่ของญี่ปุ่นที่ผลิตโดยระวังในด้านการควบคุมจัดการความสะอาดและตัวอย่างของอาหารเมนูไข่

TAMAGO = ไข่ JAPAN  กวางตุ้ง 5นาที

TAMAGO = ไข่ JAPAN  กวางตุ้ง 20นาที