Trứng gà

Japanese  Egg

Giới thiệu về nhãn hiệu thống nhất của trứng gà

Unified logo

TAMAGO = JAPAN EGG

“Trứng gà Nhật Bản” là loại trứng duy nhất trên thế giới có thể ăn “sống”.
Các nhà sản xuất trứng gà Nhật Bản tự tin giới thiệu trứng gà vừa ngon vừa an tâm, an toàn.
Bằng chứng của vị ngon là ở hình nhãn hiệu sống động TAMAGO = JAPAN EGG