นมวัว ผลิตภัณฑ์จากนม

Japanese Milk and dairy products 

แนะนำโลโก้นมวัวและผลิตภัณฑ์จากนม

 Milk and Dairy Products logo

เพราะนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดื่มกันทุกวันบนโต๊ะอาหาร นมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมของญี่ปุ่นจึงมุ่งแสวงหาความปลอดภัยและความอร่อยภายใต้การควบคุมจัดการคุณภาพที่เข้มงวดมาตลอด
เครื่องหมายนี้เป็นหลักฐานว่าเป็นนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมของญี่ปุ่นที่ฟาร์มนมและโรงงานผลิตภัณฑ์จากนมร่วมมือกันสรรค์สร้างขึ้น