Sữa và sản phẩm bơ sữa

Japanese Milk and dairy products 

Giới thiệu nhãn hiệu thống nhất dành cho sữa và các sản phẩm bơ sữa

 Milk and Dairy Products logo

Sữa và các sản phẩm bơ sữa của Nhật Bản là sản phẩm uống trực tiếp hàng ngày trong gia đình, nên luôn có yêu cầu về tính an toàn và độ ngon bằng chế độ quản lý chấ lượng sản phẩm nghiêm ngặt.
Nhãn hiệu này minh chứng cho việc sữa Nhật Bản được nhà nông nuôi bò sữa và công trường thu mua sản xuất sữa đã đoàn kết thành một thể thống nhất tạo nên.