เนื้อไก่

Japanese  Chicken

เครื่องหมายเนื้อไก่ญี่ปุ่นสากล

Unified logo

หลักฐานแห่งความน่าเชื่อถือของเนื้อไก่ที่ผลิตในญี่ปุ่นที่อร่อยและปลอดภัย

เพื่อที่จะบอกให้ทั่วโลกได้รู้ถึงเนื้อไก่ที่ผลิตในญี่ปุ่นซึ่งอร่อยและปลอดภัย จึงได้มีการกำหนด”โลโก้เนื้อไก่”ขึ้นมาในปี2015
โลโก้เนื้อไก่นี้จะมีเพียงไก่ที่ถูกเลี้ยงขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่”สะอาดและดี”และเป็นเนื้อไก่ที่ผลิตในญี่ปุ่นซึ่งถูกผลิตภายใต้การควบคุมจัดการคุณภาพที่เข้มงวดเท่านั้นที่จะได้รับ นี่คือหลักฐานของความเชื่อมั่นในเนื้อไก่ที่ผลิตในญี่ปุ่นที่อร่อยและปลอดภัย