เนื้อวัว

Japanese  Beef

WAGYUNAVI
ร้านเนื้อวากิวที่สามารถลิ้มรสในญี่ปุ่น