Thịt bò

Japanese  Beef

Các đầu bếp hàng đầu của từng lĩnh vực món ăn nói về sức hấp dẫn của Wagyu
(Chỉ có bản iếng Anh)

SPECIAL TALK

  •  30min(Full version)
  •  3min(Short version)

INTERVIEW vol.01

The Glamour of JAPANESE WAGYU -Hiroshi Sasaki, Gion Sasaki-

INTERVIEW vol.02

The Glamour of JAPANESE WAGYU -Jun Mishina, Ren Mishina-

INTERVIEW vol.03

The Glamour of JAPANESE WAGYU -Ryusei Chin, Chinese Cuisine Toh-Ka-Lin, The Okura Tokyo-

INTERVIEW vol.04

The Glamour of JAPANESE WAGYU -Michaël Michaelidis, Joël Robuchon-

INTERVIEW vol.05

The Glamour of JAPANESE WAGYU -Olivier Chaignon, L’OSIER-

INTERVIEW vol.06

The Glamour of JAPANESE WAGYU -Luca Fantin, BVLGARI Il Ristorante Luca Fantin-