Thịt bò

Japanese  Beef

Công thức món ăn dùng Wagyu cho từng phần thịt (50)
(Chỉ có bản iếng Anh)


img02

Sirloin

Chuck

Rib

Flank

Rump

Inside round

Bottom round

Ground