เนื้อวัว

Japanese  Beef

ลักษณะพิเศษของเนื้อวากิว

about 01

วากิวที่ถูกให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูทีละตัวทีละตัว
เหมือนดั่งครอบครัว

วากิวนั้นตั้งแต่เกิดไปจนถึงถูกส่งขาย แต่ละตัวจะถูกตั้งชื่อและถูกเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนเป็นครอบครัว
ความรักและความพิถีพิถันของผู้ผลิตคือบ่อเกิดของความอร่อยของเนื้อวากิว

วิธีเลี้ยงในฟาร์ม

วากิวนั้นหลังจากเกิดจะถูกเลี้ยงในฟาร์มลูกวัวอยู่7-10เดือน และจะมีการตั้งราคากันที่ตลาดลูกวัว หลังจากนั้นจะถูกเลี้ยงที่ฟาร์มโคจนมีน้ำหนักใกล้เคียง700kgจากนั้นจึงถูกส่งขาย
ลูกวัวนั้นหลังจากเกิดจะหย่านมแม่วัวทันทีและให้คนเป็นผู้ให้นมแทน แต่ก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างสำคัญราวกับเป็นลูกทั้งป้อนนมทีละตัวทีละตัวด้วยมือ ตอนหนาวก็เอาเสื้อที่ทำเองให้ใส่

นาข้าวซึ่งผลิตเนื้อวากิวอร่อยๆ

อาหารที่ใช้เลี้ยงนั้นนอกจากอาหารรสจัดหรืออาหารสัตว์อย่างหญ้าหรือฟางแล้ว ก็ยังมีให้WCS(Whole Crop Silage)ซึ่งเป็นนาข้าวสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ให้ทั้งฟาร์ม
โดยเฉพาะการให้ฟางนั้นขาดไม่ได้สำหรับการทำให้มีไขมันแทรกในเนื้อและให้ไขมันเป็นสีขาว

เลี้ยงแบบปล่อยเพื่อให้วัวให้กำเนิดลูกวัวที่แข็งแรง

เราเลี้ยงวัวตัวเมียและวัวที่กำลังท้องแบบปล่อยเพื่อให้วัวนั้นให้กำเนิดลูกวัวที่แข็งแรง

“ความลับ”ของความอร่อยของเนื้อวากิว

ส่วนประกอบของความอร่อยของเนื้อวากิวนั้นคือ “รสสัมผัส(เท็กซ์เจอร์)” “รสชาติ” “กลิ่น” 3อย่างนี้ และในเนื้อวากิวนั้นก็มี “กลิ่นหอมของวากิว”(Wagyu beef aroma) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของเนื้อวากิวอยู่ กลิ่นหอมของวากิวนั้นเป็นกลิ่นหวานอันเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับกลิ่นของลูกท้อหรือมะพร้าว เมื่อเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวให้ละเอียดก็จะมีกลิ่นที่เรียกว่า”กลิ่นหอมในปาก” (retronasal aroma=flavor) ซึ่งเป็นกลิ่นระหว่างเคี้ยว
กลิ่นหอมของวากิวนี้เราทราบว่าจะมีกลิ่นออกมาแรงที่สุดเมื่อเนื้อโดนไฟที่อุณหภูมิ80℃(176℉)
อุณหภูมิระดับนี้ตรงกับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดของสุกี้ยากี้ซึ่งเป็นตัวแทนของอาหารเมนูเนื้อวากิว
นอกจากนี้กลิ่นหอมของวากิวนั้นเมื่อมีกลิ่นออกมาแล้วครั้งหนึ่งกลิ่นจะกักตัวอยู่ในเนื้อ แม้จะเย็นแล้ว แต่ถ้าเคี้ยวกลิ่นก็จะออกมา ดังนั้นเนื้อวากิวถึงแม้จะเย็นแต่ก็สามารถทานได้อย่างอร่อย
“กลิ่นของของวากิว”นี้กับ”รสสัมผัส”อันนุ่มละมุนของไขมันที่แทรกอยู่นั้นผสมกลมกลืนกันจนได้ออกมาเป็นรสชาติชั้นสูง

about 02

แนะนำเกี่ยวกับการจัดการและระบบ

การแยกแยะความแตกต่าง

สามารถแยกแยะความแตกต่างของวัวแต่ละตัวโดยการสืบค้นวันเกิดปีเกิดที่อยู่ในระเบียนการระบุตัววัว เพศ หมายเลขประจำตัวของแม่วัว ประเภท(พันธุ์) สถานที่เลี้ยงได้ L'identification individuelle

การแบ่งเกรด

สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ในการตั้งราคาเนื้อวัวอย่างยุติธรรมนั้นคือ คุณภาพของเนื้อ ลักษณะภายนอก สัดส่วนของเนื้อ ซึ่งดำเนินการโดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ http://www.jmi.or.jp/en/info/index2.html

การจัดการสายเลือด

มีเป้าหมายในการทำการลงทะเบียนและพัฒนาการเพาะพันธุ์เนื้อวากิว รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำการสำรวจและวิจัยเพื่อที่จะสามารถจัดส่งสินค้าจากปศุสัตว์ที่คุณภาพดีและมั่นคงได้
องค์กรสาธารณะ สมาคมลงทะเบียนวากิวทั่วประเทศ