Rundvlees

Japanese  Beef

Over de veiligheid en superieure kwaliteit van Wagyu
(van boerderij naar bord)

traceability

Doel

The Law for Special Measures Concerning the Management and Relay of Information for Individual Identification of Cattle” vereist een uniform beheer van op eigen bodem gehouden runderen door het gebruik van een individueel identificatienummer, dat de basis vormt voor een vlotte verbetering van de preventiemaatregelen tegen BSE-uitbraken.

Schets van het systeem

Alle in eigen land gefokte runderen zijn voorzien van oormerken met een individueel identificatienummer bestaande uit tien cijfers.
Naast een individueel identificatienummer worden geboortedatum, geslacht en de gegevens van de producent, zoals naam en adres, toegevoegd bij de registratie in het National Livestock Breeding Center, dat een gegevensbank met de productiegeschiedenis van de runderen samenstelt.
In elke fase van het slachtproces van runderen, met inbegrip van het proces van karkas tot verkoopbaar vlees en het proces van de verkoop in de detailhandel, houdt elke leverancier en distributeur een verkoopregistratie bij, alsmede een individueel identificatienummer dat bij het verhandelen van de dieren duidelijk moet worden vermeld.
De consument kan de productiegeschiedenis traceren aan de hand van het individuele identificatienummer dat op het product is vermeld.

Informatie die op het internet wordt bekendgemaakt

Op enkele uitzonderingen na moet, conform de wet, de informatie die wordt geregistreerd in de Cattle Individual Identification Ledger openbaar worden bekendgemaakt. Informatie over een individuele koe kan worden bekeken op de website van het National Livestock Breeding Center met behulp van een individueel identificatienummer.

Openbaar gemaakte gegevens;

 1. Individueel identificatienummer
 2. Geboorte- / invoerdatum
 3. Geslacht
 4. Individueel Identificatienummer van de moeder
 5. Houderijplaats(en) (naam van de prefectuur- en stadsbesturen)
 6. Data van vertrek uit en aankomst op de houderijvoorzieningen
 7. Datum van de slacht of de uitvoer
 8. Ras van het rund
 9. Naam van het land van invoer (voor ingevoerde runderen)
 10. Naam en adres van het slachthuis
 11. Naam van het land van uitvoer (voor uitgevoerde runderen)

Overeengekomen aanvullende openbare gegevens

 1. Naam van de beheerder(s)
 2. Naam van de importeur
 3. Naam van de slachter
 4. Naam van de exporteur
 5. Plaats(en) van de houderijvoorzieningen (met uitzondering van de naam van de prefectuur en de stadsbesturen)

Japans exportrundvlees voldoet aan de eisen van de veiligheidscriteria van de invoerlanden

Bij de uitvoer van Japans rundvlees zullen er naast de quarantaine door de Animal Quarantine Service nog andere exportvoorwaarden zijn overeengekomen met de andere landen en regio’s, waaronder bijvoorbeeld het slachten in het erkende slachthuis en het bijvoegen van een hygiënecertificaat.
Dergelijke exportvoorwaarden worden met de volgende zestien landen en regio’s vastgesteld: VS, Canada, Hongkong, VAE, Macau, Thailand, EU, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Qatar, Indonesië, Rusland, Bahrein, Myanmar en Brazilië (vanaf april 2017).
Deze exportvoorwaarden komen overeen met de aard van de consumenten in deze landen en regio’s.

Een snelle blik werpend op de richtlijnen voor de uitvoer van Japans rundvlees naar Indonesië zien we de volgende eisen:

 1. Rundvlees dient afkomstig te zijn van in Japan geboren en gehouden runderen
 2. Rundvlees dient afkomstig te zijn van het erkende slachthuis onder toezicht van een voltijdse officiële dierenarts en gecertificeerd zijn door het MUI dat het Halal Assurance System uitvoert.
 3. Rundvlees dient afkomstig te zijn van runderen die door de keuringen van voor en na de slacht zijn gekomen en waarop geen enkel symptoom van een besmettelijke ziekte is waargenomen.
 4. Rundvlees dient te worden geproduceerd volgens veilige en hygiënische normen die voldoen aan de eisen voor menselijke consumptie.
 5. Rundvlees dient vrij te zijn van stoffen in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, zoals hormonale stoffen, agrochemicaliën, zware metalen, conserveringsmiddelen, additieven en andere schadelijke residuen.

Deze voorwaarden tonen de eis voor veilig en hygiënisch rundvlees, naast voorwaarden die in overeenstemming zijn met het Halal Assurance System, zodat het geschikt is voor moslims, de meerderheid van de consumenten in Indonesië.

Evaluatiesysteem dat een uniform en stabiel evenwicht ondersteunt tussen waarden en prijzen

De rundvleeshandel in Japan, die vooral gericht is op karkassen, vindt plaats op ongeveer tweehonderd groothandelsmarkten en vleescentra in het land. Het “Meat Grading System” (evaluatie van de kwaliteit) van de Japan Meat Grading Association (JMGA) wordt beschouwd als de belangrijkste informatie bij deze handel. JMGA is derde partij tussen de vleesproducenten en vleesdistributeurs die de evaluatie uitvoert op basis van nationaal gestandaardiseerde scores.

Beoordelingscriteria voor de handel

Het beoordelingssysteem is onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: rendement en vleeskwaliteit. De rendementsscores geven de uiteindelijke verhouding weer tussen het karkas en het verkoopbare vlees dat wordt ingedeeld in een van de volgende klassen: A, B of C.
Voor de indeling in kwaliteitsklassen van vlees wordt een beoordeling in vijf stappen uitgevoerd aan de hand van de volgende vier criteria: marmering, kleur en glans van het vlees, stevigheid en textuur, en vetkleur en -glans.
De beoordeling van de kwaliteit wordt uitgevoerd door een combinatie van deze twee beoordelingsschalen, met vijftien gradaties van A5 tot C1.
B is ingesteld als gemiddelde voor de rendementsscore, terwijl A staat voor hoger dan gemiddeld en C voor lager dan gemiddeld.
De vijfde graad geldt als de hoogste terwijl de eerste graad geldt als de laagste wat betreft de indeling van de vleeskwaliteit.
Elk van de vier verschillende criteria voor de indeling van de vleeskwaliteit wordt beoordeeld, waarbij de laagste score leidend is.
Zo wordt bijvoorbeeld zelfs als er drie criteria in de vijfde graad vallen en het laatste criterium in de eerste graad, in het eindoordeel het karkas in de eerste graad ingedeeld.

Voor geëxporteerd Wagyu-vlees zijn de productieregio’s en exporteurs door de Japanse regering gecertificeerd.

Dierenquarantaine wordt uitgevoerd wanneer Wagyu-rundvlees uit Japan naar het buitenland wordt geëxporteerd.
Dit versterkt het internationale vertrouwen, bewijst de veiligheid van het geëxporteerde Wagyu-rundvlees en garandeert dat het geen besmettelijke ziekten in het buitenland veroorzaakt.
Bij de export van Wagyu-rundvlees worden aanvragen voor exportcontrole met de nodige documentatie ingediend bij de Animal Quarantine Service.
Na onderzoek van de documenten wordt indien nodig de daadwerkelijke inspectie uitgevoerd.
Een quarantainecertificaat wordt afgegeven voor de goedgekeurde exportinspecties.
Het quarantainecertificaat wordt echter niet afgegeven wanneer het land van exportbestemming de invoer van Japans vee stopzet.