เนื้อหมู

Japanese  Pork

เครื่องหมายเนื้อหมูญี่ปุ่นสากล

Unified logo

เครื่องหมายโลโก้นี้เป็นสัญลักษณ์ของเนื้อหมูแสนอร่อยจากญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่นอันประกอบไปด้วยความงดงามนี้ เราได้ใส่ใจในด้านการเลี้ยงดู การควบคุมจัดการสุขภาพและการผสมอาหารและผู้ผลิตก็ได้ผลิตเนื้อหมูที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง และยังมุ่งหวังในการผลิตเนื้อหมูที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปตามพันธุ์และภูมิภาค เนื้อติดมันที่เต็มไปด้วยคุณภาพและรสหวานนั้นคือลักษณะพิเศษของ”เนื้อหมูผลิตในญี่ปุ่น” โดยมีโลโก้นี้เป็นหลักฐาน