Thịt lợn

Japanese  Pork

Giới thiệu về nhãn hiệu thống nhất của thịt lợn

Unified logo

Nhãn hiệu này là biểu tượng của “Thịt lợn nguồn gốc Nhật Bản” với hương vị rất phong phú

Nhật Bản là đất nước có phong tục phối hợp hài hòa nhiều yếu tố nên người sản xuất luôn lưu ý đến nhiều yếu tố như sinh trưởng, quản lý sức khỏe, thành phần thức ăn và tiến hành sản xuất thịt lợn chất lượng cao một cách an toàn. Hơn nữa, chúng tôi còn hướng tới mục tiêu sản xuất thịt lợn phát huy đặc trưng của từng giống, từng khu vực.
Thịt mịn màng và lớp mỡ ngọt ngào chính là đặc trưng của “Thịt lợn nguồn gốc Nhật Bản” và nhãn hiệu này chính là bằng chứng của điều đó.