เนื้อวัว

Japanese  Beef

เครื่องหมายวากิวสากล

Unified Wagyu logo

หลักฐานรับรองของแท้: “เครื่องหมายวากิวสากล”

เพื่อเป็นการบอกให้ทั่วโลกรู้ถึงเนื้อวากิวที่ไม่มีใครเทียบได้ของญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง จึงมีการกำหนด”โลโก้วากิว”ขึ้นมาในปี2007 อยากให้คนทั่วโลกได้ลิ้มรสความอร่อยของเนื้อวากิวของแท้ “โลโก้วากิว”นั้นเป็นหลักฐานว่าเป็นของแท้

ประเภท

1. คุโระเกะวะชุ(ทั่วประเทศ)

น้ำหนักตัวเมียโตเต็มวัย ประมาณ755kg
สีขน สีดำอมสีเกือบน้ำตาล
ลักษณะพิเศษ
 • มีประสิทธิภาพการผลิตเนื้อวัวลายหินอ่อนสูง
 • รูปร่างเล็กที่สุดใน4ประเภท
 • เป็น95%ของวากิวทั้งหมด
 • เพราะฉะนั้นคำว่าเนื้อวากิวมักจะหมายถึงพันธุ์คุโระเกะวะชุ
 • เนื้อวัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมะสึซะกะ โยะเนะซะวะ หรือฮิดะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์คุโระเกะวะชุเช่นกัน

2. อะคะเกะวะชุ (จังหวัดคุมะโมะโตะ จังหวัดโคจิ)

น้ำหนักตัวเมียโตเต็มวัย ประมาณ750kg
สีขน สีน้ำตาลอ่อน
ลักษณะพิเศษ
 • โตเร็ว
 • มีนิสัยหัวอ่อน สุขภาพแข็งแรงและทนต่ออากาศร้อนและมีข้อดีตรงที่กินอาหารอย่างพอดี

3. นิฮ่งทังคะขุชุ (จังหวัดอิวะเตะ จังหวัดอะโอะโมะริ จังหวัดฮอกไกโด)

น้ำหนักตัวเมียโตเต็มวัย ประมาณ745kg
สีขน สีน้ำตาลค่อนไปทางอ่อน
ลักษณะพิเศษ
 • กินอาหารอย่างพอดี และยังเข้ากับอากาศของภาคเหนือของญี่ปุ่น สามารถเลี้ยงแบบปล่อยและเข้ากับสภาพดินฟ้า
 • อากาศได้

4.มุคะขุวะชุ (จังหวัดยะมะกุจิ)

สีขน สีดำเข้ม
ลักษณะพิเศษ
 • ไม่มีเขา
 • มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องการเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อมานานแล้วแต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงน้อยมาก

5. พันธุ์ผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง4พันธุ์ข้างต้น

เป็นพันธุ์ผสมที่เกิดการจากผสมพันธุ์ระหว่าง6.5และ1~5 สามารถยืนยันตัวตนได้เนื่องจากมีระบบการลงทะเบียนโดยกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงและเพาะพันธุ์ปศุสัตว์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้จากระบบการตามรอยวัว

ด้านสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต

 1. ต้องเป็นวัวที่เกิดและถูกเลี้ยงดูภายในประเภทญี่ปุ่น
 2. และยังต้องสามารถตรวจสอบเรื่องนั้นได้จากระบบการตามรอยวัว