เนื้อวัว

Japanese  Beef

วิธีเลี้ยงวากิว(วิดีโอ)

เนื้อวากิวรสอร่อยที่เลี้ยงด้วยธรรมชาติในญี่ปุ่นและความรัก(เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)